Skup mleka

Spółka skupuje mleko od rolników z terenu 3-ch województw (małopolskie, podkarpacie, świętokrzyskie) – 10 powiatów (tarnowski, dąbrowski, bocheński, dębicki, gorlicki, jasielski, mielecki, buski, pińczowski, kielecki). Mleko odbierane jest z 250 miejscowości (30% to tereny pogórza Karpackiego). W terenach górzystych skup odbywa się z udziałem wozaków za pośrednictwem punktów skupu mleka, natomiast na pozostałym terenie odbiór następuje bezpośrednio z centralnych stacji schładzania mleka lub od rolników przez samoodbierające samochody cysterny.

Wszystkie punkty skupu mleka i centralne stacja schładzania mleka wyposażone są w urządzenia chłodnicze.

Na bieżąco prowadzone są kontrole jakości przyjmowanego surowce od dostawców. Ocena jakości mleka dokonywana jest w Laboratorium Zakładowym oraz w Laboratorium Jednostki Ratownictwa Chemicznego w Tarnowie.

Do rozliczenia zapłaty za mleko surowe uwzględniana są parametry wymagane powszechnie obowiązującym prawem i ustalone przez Zarząd Melktar SA w Tarnowie.

Zapłata za dostarczone mleko dokonywana jest na podstawie faktury VAT wystawionej przez Dostawcę lub faktury VAT RR wystawionej przez Odbiorcę, zapłata przekazywana jest na wskazane pisemnie przez Dostawcę rachunek bankowy w terminie do 35 dni od daty wystawienia faktury.

Dbamy o Ciebie
Wieloletnia współpraca z rolnikami pozwala nam na pozyskanie surowca o najwyższej jakości. Nasze produkty powstają w sposób tradycyjny. Dbamy o to aby były przyjazne dla Twojego zdrowia!
Smaki Mlektaru
Mleko i produkty mleczne są świetnym uzupełnieniem codziennej diety. Przygotowaliśmy cykl przepisów kulinarnych, tworzonych w oparciu o nasze produkty. Dla Twojego zdrowia!
Kontakt

Mlektar S.A.
ul. Dąbrowskiego 46
33-100 Tarnów
tel. 14 621 08 51
e-mail: handel@mlektar.pl

Sklep firmowy
Zapraszamy do naszego sklepu firmowego przy ulicy:
J.Dąbrowskiego 46
w Tarnowie